De Schoolthuisroute

Voor het in kaart brengen van verkeerssituaties op de schoolroutes van de leerlingen kunnen diverse middelen worden gebruikt

 Schoolroute.nl

Sinds kort een nieuw middel beschikbaar binnen SCHOOL op SEEF: Schoolroute.nl. Met Schoolroute.nl kunnen leerlingen heel gemakkelijk hun eigen schoolthuisroute vastleggen met behulp van een app op een smartphone. Onderweg kunnen foto's van gevaarlijke verkeerssituaties worden toegevoegd.Iedere leerling heeft een eigen login, waardoor zijn unieke route kan worden bewaard. De gescande route komt terecht op een eigen ruimte in de schoolroute.nl website. Via de website beantwoordt de leerling meerdere vragen over de aangegeven knelpunten en kan deze voorzien van commentaar.

De leerkracht kan zijn verkeerslessen baseren op de echte routes en de aangegeven knelpunten van zijn leerlingen. Alle routes van een klas kunnen tegelijk en individueel worden getoond. Zo kunnen de gevaarlijkste punten worden herkend en besproken in de les. De school krijgt inzicht in alle gescande routes van de leerlingen.

De gemeente krijgt inzicht in alle gescande routes en genoemde knelpunten van de scholen die meedoen. Dit kan helpen de verkeersveiligheid te verbeteren.Uiteraard kan ook een leerkracht deze mle gebruiken voor een verkeersles, of gebruikt de school de module voor een regelmatige update van de veiligheid rondom de school.

De app is bedacht en beschikbaar gesteld door het ROV in Limburg.

Meer informatie over Schoolroute.nl is te vinden in de factsheet.

 Maak je eigen routekaart

Een tweede manier om de knelpunten in kaart te brengen is "Maak je eigen routekaart". De beschrijving daarvan is hier te vinden in de lesmaterialenbank van SCHOOL op SEEF.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | School-Thuis
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | School-Thuis