School bij voorkeur in verblijfsgebied

Het verdient de voorkeur om een school te vestigen in een verblijfsgebied. Dat wil zeggen langs een 30 km/h straat of in een erf. Behalve dat hier een lage snelheid van het verkeer geldt, weten weggebruikers ook dat hier een aangepast gedrag gewenst is en dat overstekende fietsers en voetgangers kunnen voorkomen.

Opmerking: Onder verkeerskundigen is nog weleens discussie over toepassing van zebrapaden in verblijfsgebieden. Volgens de meest recente inzichten kunnen ook in 30 km gebieden zebrapaden worden toegepast op schoolroutes.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Ruimtelijke ordening | School bij voorkeur in verblijfsgebied
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Ruimtelijke ordening | School bij voorkeur in verblijfsgebied