Afspraken maken m.b.t. rijrichting (vrijwillig eenrichtingsverkeer)

Als eenrichtingverkeer in de schoolomgeving gewenst is, is dit niet altijd uitvoerbaar. bovendien kan het bezwaarlijk zijn dat eenrichtingverkeer gedurende de gehele dag geldt, terwijl de schoolspits slechts op beperkte tijden is. Als alternatief kan geprobeerd worden om met alle ouders de afspraak te maken om vrijwillig eenrichtingverkeer in te stellen. Dit betekent eigenlijk niets anders dan dat de ouders tijdens de schoolspits allemaal dezelfde rijrichting aanhouden. Dit moet uiteraard vooraf zeer uitgebreid worden gecommuniceerd naar de ouders en zal tussentijds steeds moeten worden herhaald. Ook kunnen er in de schoolomgeving bordjes worden geplaatst die het vrijwillige eenrichtingverkeer aangeven.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Afspraken, acties en handhaving | Afspraken maken m.b.t. rijrichting (vrijwillig eenrichtingsverkeer)
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Afspraken, acties en handhaving | Afspraken maken m.b.t. rijrichting (vrijwillig eenrichtingsverkeer)