Specifieke handhavingsacties op knelpuntlocaties, zoals flyer-actie en controles

Handhavingsacties kunnen ook op een ludieke manier samen met de kinderen worden uitgevoerd. Hierbij delen de leerlingen bijvoorbeeld groene kaarten uit aan weggebruikers die zich goed gedragen.

De kinderen kunnen ook flyers uitdelen waarin het gewenste gedrag wordt vermeld en waarin de weggebruikers om begrip en medewerking worden gevraagd.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Afspraken, acties en handhaving | Specifieke handhavingsacties op knelpuntlocaties, zoals flyer-actie en controles
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Afspraken, acties en handhaving | Specifieke handhavingsacties op knelpuntlocaties, zoals flyer-actie en controles