Werken met verkeersouders

Binnen het totaalprogramma School op Seef nemen verkeersouders een belangrijke plaats in.

Verkeersouders werven

Vaak vraagt de school middels de reguliere nieuwsbrief welke ouders zich willen aanmelden als verkeersouder.

Regelmatig overleg met alle verkeersouders

Om verkeersouders elkaar onderling te laten informeren kan worden gedacht aan een regulier verkeersouderoverleg.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Verkeersouders
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Verkeersouders