Diverse ludieke acties

Om aandacht voor het verkeer te (blijven) vragen kan aan diverse acties worden gedacht.

Lees meer: Diverse ludieke acties

Aandacht voor schoolomgeving in nieuwsbrief / schoolkrant

Wanneer de school samen met de gemeente en anderen in een werkgroep werkt aan een veiligere schoolomgeving, is de medewerking van ouders essentieel.

Lees meer: Aandacht voor schoolomgeving in nieuwsbrief / schoolkrant

Brief bij begin schooljaar naar ouders

Juist aan het begin van het schooljaar is een goed moment om nog eens de aandacht te vestigen op het gewenste verkeersgedrag van de leerlingen en de ouders.

Lees meer: Brief bij begin schooljaar naar ouders

Verschillende methoden om de ouders te informeren

Het is vaak moeilijk om de ouders te bereiken met informatie over verkeersveiligheid.

Lees meer: Verschillende methoden om de ouders te informeren

Stimulering / advisering opvoedtaak ouders

Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school, maar juist ook van de ouders.

Lees meer: Stimulering / advisering opvoedtaak ouders

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Communicatie naar ouders
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Communicatie naar ouders