Afspraken bekend maken en onderhouden

Er kunnen diverse afspraken worden gemaakt met de leerlingen, de ouders de leerkrachten of de buurt.

Lees meer: Afspraken bekend maken en onderhouden

Specifieke handhavingsacties op knelpuntlocaties, zoals flyer-actie en controles

Handhavingsacties kunnen ook op een ludieke manier samen met de kinderen worden uitgevoerd.

Lees meer: Specifieke handhavingsacties op knelpuntlocaties, zoals flyer-actie en controles

Parkeerafspraken met het personeel/ouders

De geldende verkeersregels bepalen formeel op welke plaatsen geparkeerd mag worden.

Lees meer: Parkeerafspraken met het personeel/ouders

Handhaving

De politie kan met name controleren op snelheid en op parkeergedrag. Als bekend is dat de politie dit regelmatig doet, gaat hier een preventieve werking van uit.

Lees meer: Handhaving

Stimuleren lopen en fietsen

Om kinderen al op jong leeftijd te leren om zich lopend of met de fiets in het verkeer te begeven, is het goed om die vervoerswijzen zoveel mogelijk te stimuleren.

Lees meer: Stimuleren lopen en fietsen

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Afspraken, acties en handhaving
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Afspraken, acties en handhaving