Parkeerproblemen / teveel auto’s

Bij het inventariseren van klachten met betrekking tot de schoolomgeving wordt regelmatig genoemd dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Voordat wordt overgegaan tot het zoeken naar de mogelijkheid voor extra parkeerplaatsen moet worden overwogen of er mogelijkheden zijn die het autogebruik juist ontmoedigen of dat er wellicht een alternatieve parkeerlocatie even verderop is, etc.

Oplossing / maatregelen

Voorbeeld project(en)

Nog geen voorbeeld projecten beschikbaar

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Knelpunten | Knelpunten gedrag | Parkeerproblemen / teveel auto’s
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Knelpunten | Knelpunten gedrag | Parkeerproblemen / teveel auto’s