Oversteekvoorziening ontbreekt

Om het oversteken veiliger te laten plaatsvinden kunnen voorzieningen worden aangebracht zoals een zebra, verkeerslichten, vluchtheuvel, portaalborden, etc. Of dit in de betreffende situatie inderdaad tot een veiligere situatie leidt, moet van geval tot geval worden bezien.

Oplossing / maatregelen

Voorbeeld project(en)

Nog geen voorbeeld projecten beschikbaar

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Knelpunten | Knelpunten weg en omgeving | Oversteekvoorziening ontbreekt
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Knelpunten | Knelpunten weg en omgeving | Oversteekvoorziening ontbreekt