Stadsregio Amsterdam – Leidraad veilige inrichting schoolomgeving

Hulp bij veilig inrichten schoolomgeving

Nieuw: een leidraad

Hoe zorg je voor verkeersveiligheid rond de school? Een goede inrichting van de straat en de stoepen rond de school kan helpen. Daarnaast is het heel belangrijk om te communiceren over veilig haal- en brenggedrag met ouders. Ook kinderen moeten weten hoe zij zich veilig moeten gedragen rondom de school.
Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe je een schoolomgeving veilig(-er) kunt inrichten en wat hier allemaal bij komt kijken. Tijdens een aantal regionale bijeenkomsten in de Stadsregio Amsterdam hebben de gemeenten gezamenlijk geconstateerd dat er nog geen leidraad voor het ontwikkelen van veilige schoolzones is. Daarom heeft de Stadsregio Amsterdam onderzoek laten doen naar een goede inrichtingsvorm van een schoolzone. Daaruit is een leidraad voortgekomen. De 'Leidraad inrichting veilige schoolomgeving' beschrijft aan de hand van voorbeelden door heel Nederland hoe schoolomgevingen veilig zijn ingericht. Met de Leidraad hoopt de Stadsregio gemeenten te inspireren en te helpen bij het uitwerken van schoolzones. Ook zal de Leidraad benut worden bij het actualiseren van de subsidieregels voor verkeersveiligheid.

Download: Leidraad verkeersveilige schoolzones 2012

Waar gaat de Leidraad over?

Het goed inrichten van een zone rondom de school is erg nuttig. Een verkeersveilige inrichting van de openbare ruimte en infrastructuur zorgt ervoor dat kinderen veilig (zelfstandig) naar school kunnen gaan en het aantal ongevallen vermindert. Ook worden de weggebruikers bewust gemaakt van de aanwezigheid van een school; dat stimuleert vaak tot voorzichtigheid. Ten derde kan het verkeersveilig inrichten van de schoolomgeving een goede aanleiding zijn om aandacht te vragen bij de school, de ouders, de kinderen, maar ook de politie voor het verkeersgedrag, zoals verkeerseducatie, communicatie en handhaving.

In de leidraad staan voorbeelden en tips om aan de slag te gaan. Er worden veel voorbeelden gegeven. Een gemeente kan zelf goed bepalen welke inrichting het meest passend kan zijn. Belangrijk zijn de omgevingskenmerken. Bijvoorbeeld: staat de school in een stad of in een dorp? Aan welk type weg ligt de school? Wat is het probleem? Te weinig parkeerruimte, te hard rijden? In de leidraad staan oplossingen die al bij scholen met een zelfde soort problematiek uitgevoerd zijn. Ook geeft de leidraad antwoord op veel voorkomende vragen rond schoolzones, zoals ontwerp, beheer of onderhoud. En er staan praktische tips in over het betrekken van de school en het maken van een werkgroep. En: wat kun je met de leerlingen doen?

Schoolomgevingen in de Stadsregio Amsterdam

Een goede inrichting van de omgeving rond scholen heeft binnen veel gemeenten de aandacht. De laatste jaren worden steeds meer schoolomgevingen verkeerveiliger ingericht. Zo zijn, met subsidie van de Stadsregio Amsterdam, in de gemeente Haarlemmermeer in 2011 vijf schoolomgevingen verkeersveiliger ingericht maar zijn er ook projecten uitgevoerd in bijvoorbeeld Middenbeemster en Amstelveen. Voor 2012 staan er projecten gepland bij diverse scholen in Zeevang en de Haarlemmermeer.

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Bronnen | Stadsregio Amsterdam – Leidraad veilige inrichting schoolomgeving
U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Bronnen | Stadsregio Amsterdam – Leidraad veilige inrichting schoolomgeving