Gouden regels VVN

De schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor kinderen. Ook de route naar school moet veilig zijn. De directe schoolomgeving is bij voorkeur autovrij, en anders autoluw. Vooral rond de tijden dat de school begint en uitgaat moet dit worden nagestreefd.

Leer in het verkeer

Leer in het Verkeer is een concept waarbij kinderen spelenderwijs leren om te gaan met de regels en gedragingen in het verkeer. 'Jong geleerd is oud gedaan' geldt ook in het verkeer.

Veilig door de Schoolspits - ROV Utrecht

De wens om de verkeersveiligheid rond basisscholen te verbeteren maakt veel creativiteit los bij ouders, leerkrachten, schooldirecties en verkeerskundigen.

Stadsregio Amsterdam – Leidraad veilige inrichting schoolomgeving

Vergelijkt de ervaringen bij een aantal schoolomgevingen waar een schoolzone is ingesteld. Gaat met name in op infra-aspecten en verwijst naar belang van gedragsaspecten.

De fietsersbond

De fietsersbond heeft op haar website een Schema veilige schoolomgeving

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Bronnen