Verkeersles voor leerkrachten (workshop)

Vanuit de regio of het ROV-ZH kunnen lessen worden verzorgd voor de leerkracht. De leerkracht krijgt dan les in het geven van theoretische en praktische verkeerslessen.

Lees meer: Verkeersles voor leerkrachten (workshop)

Inleiding / invoeren werkwijze School op Seef

Totaalprogramma SCHOOL op SEEF.

Lees meer: Inleiding / invoeren werkwijze School op Seef

Dode hoek les

In veel regio’s worden dode hoekklessen georganiseerd. Soms gebeurt dit door lokale afdelingen van VVN en soms wordt dit door de regio (RPV) georganiseerd.

Lees meer: Dode hoek les

Aandacht voor schoolomgeving in nieuwsbrief/schoolkrant

De betrokkenheid van de ouders bij de verkeersveiligheid in de schoolomgeving kan worden vergroot door hier aandacht aan te besteden in de reguliere communicatie naar de ouders.

Lees meer: Aandacht voor schoolomgeving in nieuwsbrief/schoolkrant

Verkeersactiedag op school

Naast de structurele theoretische en praktische verkeerslessen kan er soms ook de behoefte bestaan om nog eens extra de aandacht op het verkeer te richten.

Lees meer: Verkeersactiedag op school

U bevindt zich hier: Home | Schoolomgeving | IdeeënBank | Schoolomgeving | IdeeënBank | Oplossingen | Educatie