Workshops

Workshop: onze school SCHOOL op SEEF

 

Voor wie?

De workshop "Onze school SCHOOL op SEEF" is onder meer bestemd voor leerkrachten en schoolteams. Bij leerkrachten en schoolteams kan het gaan om:

* nieuwe, enthousiaste scholen die zelfstandig aan de slag willen gaan met SCHOOL op SEEF.

* nieuwe leerkrachten op scholen die al in een SCHOOL op SEEF-traject zitten of hebben gezeten en reeds beschikken over Verkeerskunsten en de bijhorende materialen.

* scholen die na een aantal jaren zelfstandig aan het werk te zijn gegaan, voor wie het nodig is om SCHOOL op SEEF weer wat op te frissen.

Ook bestaat de mogelijkheid dat een verkeersouder aan de workshop deelneemt, samen met leerkrachten van de school.

 

Doelen van de workshop

De workshop is er op gericht leerkrachten en scholen in staat te stellen leerlingen te ondersteunen bij de ontwikkeling naar een veilige weggebruiker door: aandacht voor theoretische en praktische lessen, het betrekken van ouders, de gemeente en de regio.

Inhoud

SCHOOL op SEEF is hét programma voor het uitvoeren van verkeerslessen en -activiteiten op uw school. In drie (middag)sessies wordt aandacht besteed aan

(1) Het integrale programma SCHOOL op SEEF, organisatie, theorielessen, digitale lessen et cetera;

(2) De praktische lessen uit Verkeerskunsten

(3) Het uitvoeren van de Verkeerskunsten lessen in de praktijk.

Tijdens de sessies komt ook aan de orde hoe u met behulp van de website www.schoolopseef.nl en verkeerskunsten goede praktische en theoretische verkeerlessen kunt geven en hoe u ouders, de gemeente en de regio kunt betrekken bij het creëren van een verkeersveilige schoolomgeving.

 

Waarom zou u deelnemen aan deze workshop?

Omdat veilig deelnemen aan het verkeer hoort bij de zelfredzaamheid van leerlingen

Omdat u van mening bent dat leerlingen verkeersveilig gedrag niet alleen in de schoolbanken leren, maar juist in de praktijk

Omdat u vindt dat er onnodig veel verkeerslachtoffers vallen onder kinderen van 4-12 jaar

Omdat u zich als school wilt profileren

 

Meer informatie en inschrijven

Neem voor meer informatie, over de regionale mogelijkheden, subsidies en inschrijving, contact met ons op.

U bevindt zich hier: Home | Scholen | Workshops
U bevindt zich hier: Home | Scholen | Workshops