SCHOOL op SEEF-lijn

Het programma SCHOOL op SEEF heeft afgelopen jaren een zodanige eigen 'lijn' ontwikkeld dat betrokken partners gezamenlijk en met betrekkelijk weinig inspanning aan de slag kunnen gaan met verkeersveiligheid en verkeerseducatie op en rond de basisschool. Deze "lijn" varieert van een stappenaanpak tot concrete materialen voor het oefenen van verkeersvaardigheden en het onderling communiceren.

Daarnaast hebben ook andere (maatschappelijke) organisaties en (commerciële) partijen materialen en producten ontwikkeld die prima binnen SCHOOL op SEEF passen. Ook deze materialen en producten helpen bij het realiseren van de doelstellingen van SCHOOL op SEEF. Zij passen binnen de door het KPVV gestelde leerdoelen en zijn opgenomen in de KPVV-toolkit. Voorbeelden hiervan zijn de Dode Hoek, de Verkeersslang, ANWB Streetwise en de verschillende lesmethoden zoals Wolters, VVN-krantjes, etc.

Kijk in de Databank voor een overzicht van andere producten en materialen die ondersteund worden door SCHOOL op SEEF.

Schoolomgeving

Om op een verantwoorde manier zelfstandig te kunnen worden in het verkeer is het voor kinderen natuurlijk nodig, dat ze kunnen oefenen in een veilige omgeving. SCHOOL op SEEF biedt daarom tal van tools om dit te kunnen realiseren.. Lees meer... 

Praktische Verkeerseducatie

Praktische verkeerslessen zijn het belangrijkst om de vaardigheden en het inzicht op te doen, die nodig zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Daarom wordt in SCHOOL op SEEF flink geinvesteerd om de praktijklessen voor scholen mogelijk (en voor de leerlingen leuk) te maken. Lees meer... 

Theoretische verkeerseducatie

Naast praktisch oefenen is het belangrijk theoretische kennis van het verkeer op te doen. Daarvoor kunnen de verkeersmethoden worden gebruikt en materialen uit de SCHOOL op SEEF lijn: de Verkeerskalender, het SEEF Journaal en DigiSeef. Lees meer... 

Ouderinformatie

Ouders spelen een cruciale rol in SCHOOL op SEEF, als opvoeder van hun eigen kinderen en als hulpouder of verkeersouder op school. Lees meer... 

Sctructurele borging

Verkeersles mag geen incident zijn: juist door de theoretische en praktische lessen ieder jaar in elke groep te laten terugkomen gaan de lessen beklijven. Dit geldt ook voor aandacht voor de veilige schoolomgeving.  Lees meer... 

U bevindt zich hier: Home | Over SCHOOL op SEEF | SCHOOL op SEEF-lijn
U bevindt zich hier: Home | Over SCHOOL op SEEF | SCHOOL op SEEF-lijn