Regio's

Zuid-Holland is voor voor het werken aan verkeersveiligheid en SCHOOL op SEEF verdeeld in zeven regio's, zoals hier op de kaart weergegeven. Iedere regio heeft een plan, organisatie en budget voor de uitvoering en ondersteuning van SCHOOL op SEEF. In iedere regio is een bestuurlijke ambassadeur actief, die ook pleitbezorger is voor SCHOOL op SEEF. Op de kaart ziet u aan welke gebied zij verbonden zijn.

Contactpersonen per regio

In elke regio zijn ook andere sleutelfiguren actief voor SCHOOL op SEEF. Het gaat om de regionale projectleiders, secretarissen van de Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid, adviseurs bij onderwijsbegeleidingdiensten en coaches/verkeersleerkrachten. Door op de kaart te klikken komt u op een overzichtspagina met de contactgegevens van alle sleutelfiguren. Naar de contactpersonen per regio

Subsidie

Voor de financiering van SCHOOL op SEEF activiteiten zijn in veel regio's financiele middelen beschikbaar dankzij bijdragen van de gemeenten en subsidies  van de regievoerders, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De twee regievoerders voor verkeersveiligheid in Zuid-Holland hebben ieder hun eigen subsidiebeleid voor activiteiten die onder SCHOOL op SEEF vallen. De regeling voor het regiegebied Zuid-Holland is op de website van de provincie Zuid-Holland de provincie Zuid-Holland te vinden.

Meer weten over de toepassing van de regeling, de plannen en aanvraagmogelijkheden in uw regio? Neem contact op met de secretaris of de projectleider in uw regio.

 

U bevindt zich hier: Home | Over SCHOOL op SEEF | Regio’s
U bevindt zich hier: Home | Over SCHOOL op SEEF | Regio’s