Over SCHOOL op SEEF

Kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke mobiliteit.

Om dat te realiseren kunnen gemeenten, scholen, ouders en kinderen samenwerken met behulp van allerlei middelen uit het programma SCHOOL op SEEF.

SCHOOL op SEEF: Een integrale en structurele aanpak

SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Lees meer...

Organisatie

SCHOOL op SEEF is gebaseerd op een goede samenwerking tussen meerdere partijen en personen, waarbij een juiste verdeling en afstemming van taken en verantwoordelijkheden nodig is. Alleen dan kan er structureel worden gewerkt aan de integrale verkeersveiligheid op en rond de basisschool. Lees meer...

SCHOOL op SEEF lijn

Het programma SCHOOL op SEEF heeft afgelopen jaren een zodanige eigen 'lijn' ontwikkeld dat betrokken partners gezamenlijk en met betrekkelijk weinig inspanning aan de slag kunnen gaan met verkeersveiligheid en verkeerseducatie op en rond de basisschool. Lees meer...

Factsheets

In de serie SCHOOL op SEEF fastsheets vindt u beknopte, handzame informatie over het programma en diverse onderdelen daarvan, zoals een aantal producten uit de SCHOOL op SEEF-lijn. Lees meer...

Regio's

Zuid-Holland is voor voor het werken aan verkeersveiligheid en SCHOOL op SEEF verdeeld in acht regio's, zoals hier op de kaart weergegeven. Iedere regio heeft een plan, organisatie en budget voor de uitvoering en ondersteuning van SCHOOL op SEEF.  Lees meer...

U bevindt zich hier: Home | Over SCHOOL op SEEF
U bevindt zich hier: Home | Over SCHOOL op SEEF