Veilig Verkeer Nederland

Als verkeersouder kunt u zich aanmelden bij VVN en, via een abonnement, rekenen op extra ondersteuning van uw werkzaamheden vanuit het het steunpunt van VVN in uw regio. Het steunpunt:

  • organiseert bijeenkomsten voor verkeersouders en brengt verkeersouders met elkaar en andere vrijwilligers van VVN in contact;
  • geeft inhoudelijk advies en ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten;
  • levert of leent materialen voor projecten en acties;
  • bekijkt of er subsidie beschikbaar is voor uw vrijwilligersfunctie vanuit de provincie of gemeente.

Ook "verkeersouder-collega's" (meerdere verkeersouders op een school) kunnen zich laten registreren. Zij kunnen dan ook gebruik maken van de service die behoort tot het verkeersouder abonnement. Verkeersouder-collega's kunnen aansluiten bij de bijeenkomsten, maar krijgen bijvoorbeeld ook de regionale nieuwsbrieven toegestuurd.
Aan de registratie van verkeersouder collega's zijn geen kosten verbonden.

Samenwerken aan SCHOOL op SEEF

VVN en ROV-ZH hebben afgesproken om onde rde vlag van SCHOOL op SEEF hun krachten voor de verkeersouders te bundelen en hierin samen op te trekken. De VVN-verkeersouder zal ook proberen om een school warm te krijgen om binnen het programma SCHOOL op SEEF te werken.

Nieuwsbrief

VVN geeft regelmatig een Nieuwsbrief uit voor informatie over verkeersactiviteiten. Zie hier de laatste nieuwsbrief van VVN.

Meld u aan

Wilt u verkeersouder worden bij VVN, kijk dan voor meer informatie op de website van VVN.

Handleidingen

Via de website van VVN zijn er voor verkeersouders tal van handleidingen beschikbaar. Deze praktische handleidingen geven u handvatten bij het uitvoeren van verschillende activiteiten. Een aantal van deze handleiding vindt u hier:

Handleiding 'Laat je zien'

In deze handleiding worden ideeën aangereikt waarmee u acties kunt ondernemen om de zichtbaarheid van kinderen in het verkeer te vergroten, zoals kinderen zelf verlichting laten repareren. Samen met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen kunt u hiermee aan de slag gaan in uw eigen school of in de buurt. Ook krijgt u achtergrondinformatie over fietseisen, verlichting, reflectie en kleding.
Bekijk document (pdf)

Handleiding 'Kinderen doen mee'

Kinderparticipatie: kinderen die meedenken, meepraten en meebeslissen over de wijk waarin zij wonen. Kinderen hebben immers vaak een heel eigen kijk op de verkeersproblemen. Kinderparticipatie betekent ook dat kinderen ergens terecht kunnen met hun klachten en problemen. Steeds meer gemeenten bieden mogelijkheden voor kinderparticipatie. Als vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland kunt u te maken krijgen met kinderparticipatie. Kinderen vragen bijvoorbeeld uw hulp of de gemeente vraagt uw assistentie bij het uitzetten van een kinderparticipatietraject.
Bekijk document (pdf)

Handleiding 'Van 8 naar 1 school-thuisroute'

Aandacht voor leerlingen die van groep 8 naar de middelbare school gaan. Zij krijgen een nieuwe school-thuisroute. De verkenning van deze route staat centraal in 'Van 8 naar 1'. Het boekje geeft ideeën om de leerlingen hierbij te helpen.
Bekijk document (pdf)

Handleiding 'KANS'

Kinder Anders Naar School, kortweg KANS, is bedoeld om ouders bewust te maken van alternatieven voor het halen en brengen met de auto. KANS is ook bedoeld om te bevorderen dat kinderen eerder zelfstandig naar school gaan. Binnen KANS is aandacht voor gedragsverandering en voor het veilig maken van de schoolomgeving. Fietsen of lopen naar school moet immers wel mogelijk zijn.
Bekijk document (pdf)

Handleiding 'Praktisch Verkeersexamen'

Een boekje vol nuttige tips en informatie over de organisatie van het praktische deel van het Verkeersexamen. In de handleiding staan ook de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt aan het examen, de route en aan een goedgekeurde fiets voor het examen.
Bekijk document (pdf)

U bevindt zich hier: Home | Ouders | Veilig Verkeer Nederland
U bevindt zich hier: Home | Ouders | Veilig Verkeer Nederland