Schoolopseef.nl | Contact

Maandthema "Minder snel in de wijk"

Het thema van deze maand heeft alles te maken met de landelijke campagne, die op 18 maart start: "Hou je aan de snelheidslimiet". Automobilisten worden opgeroepen zich ook binnen de bebouwde kom aan de snelheid te houden. De hiernaast afgebeelde poster en de folder zijn te bestellen via info@schoolopseef.nl. En in de klas kunt u met het thema werken aan de hand van de digitale verkeerskalenderplaat en het nieuwe SEEF journaal.

Digitale kalenderplaat

U vindt de nieuwe plaat met het thema "Minder snel in de wijk" met o.a. een filmpje over oversteken tussen geparkeerde auto's, het begrippenspel en de ouderbrief hier.

SEEF Journaal

Seef en leerlingen van De Schapendel in Noordwijk doen in de maarteditie hun zegje over snel rijdende auto's in de wijk en wat dat betekent voor basisschooleerlingen, bijvoorbeeld op hun weg naar school.

Oefensite VVN-verkeersexamen

Op 11 april a.s. vindt het landelijke (theoretische) verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Plaats. Alvast oefenen? Je ouders testen? Dat kan via de oefensite.

Nieuwe e-card: wens deelnemers verkeersexamen succes!

Of het nu om theorie of praktijk gaat, iedere verkeersexamen kandidaat wordt blij van een succeswens. Verras kandidaten in jouw omgeving met de nieuwe SCHOOL op SEEF e-card.

SEEF ook actief tijdens NLdoet

Op 15 maart krijgen leerlingen met een visuele beperking van VISIO Rotterdam in Plaswijckpark verkeersles van de CED-groep in het kader van NLdoet. Ze worden begeleid door medewerkers van een groot verzekeringsbedrijf. Uitvoerders en begeleiders werken kostenloos mee. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door Plaswijckpark en ROV-ZH.

Netwerkbijeenkomst in Alphen aan den Rijn

Op 6 maart jl. vond in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn de startbijeenkomst plaats voor de lokale en regionale netwerken SCHOOL op SEEF in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Rijnwoude en Nieuwkoop. Met zo'n 40 betrokken deelnemers vanuit scholen, verkeersouders, gemeente, politie en wijkmanagement zijn afspraken gemaakt voor het structureel organiseren van de netwerken.

Eerstkomende label-ronde

De labelcommisie vergadert op 22 april a.s. weer. Aanvragen kunnen tot 25 maart a.s. worden ingediend via MijnSEEF

 

Iets te melden of te vragen?

Heeft u tips of een leuke voorbeeldactie voor collega's of voor SCHOOL op SEEF? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van SCHOOL op SEEF of over verkeersveiligheid en verkeerseducatie in het algemeen? Laat het ons hier weten.

De SCHOOL op SEEF banner op uw site?

Wilt u de banner van de site op de uwe plaatsen? Download hem hier.

Reageren | Proclaimer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft aangemeld. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Schoolopseef.nl is een website van het ROV-ZH Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland: ROVZH.nl.