Schoolopseef.nl | Contact

Speciaal Onderwijs centraal in SEEF Journaal

Leerlingen van de Auris Taalfontein en de Visio school in Rotterdam maken in deze uitzending duidelijk waarom het verkeer voor kinderen met een beperking extra uitdagend is. Juist daarom doet verkeersveiligheids-ambassadeur Jeroen Gebben van stadsregio Rotterdam in deze uitzending een belangrijke oproep.

Verkeerskalenderplaat: borden en tekens

Welke verkeersborden en -tekens zijn er, en wat betekenen die? Met de maar liefst vijf spelonderdelen verborgen in de interactieve plaat van februari leren onderbouwleerlingen hier alles over. Ouders leren en helpen mee aan de hand van de informatie uit de ouderbrief.

Nieuwe labels toegekend

De labelcommissie heeft op maandag 4 februari aan maar liefst acht Zuid-Hollandse scholen het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF toegekend. We feliciteren de scholen van harte met dit mooie resultaat! De aanvraag van twee scholen is aangehouden in afwachting van nadere informatie.

Nu gratis na te bestellen: verkeerskalender 2012-2013

Dankzij het feit, dat de drukker de laatste voorraad verkeerskalenders kostenloos beschikbaar heeft gesteld kunt u gratis één of meer exemplaren van de verkeerskalender 2012-2013 bestellen bij het ROV-ZH.

"Mijn SEEF" weer actief

Nadat de website opnieuw is ingericht en gevuld is het tijd om "Mijn SEEF" weer bruikbaar te maken voor scholen en verkeersleerkrachten. Op dit moment biedt het "Mijn SEEF" gedeelte van de site informatie over het logindeel van de site en het digitale formulier voor het aanvragen van het verkeersveiligheidslabel.

Vaste data voor de labelprocedure

Met ingang van dit kalenderjaar vergadert de labelcommissie op vier tevoren vastgestelde data. Op "Mijn SEEF" is te vinden wat de uiterste datum voor het indienen van aanvragen is voor elk deze vastgestelde commissiedata. De eerstvolgende vergaderdatum van de commissie is 22 april a.s. De aanvragen voor die bijeenkomst moeten voor 25 maart binnen zijn.

Checklist SCHOOL op SEEF

Weten en volgen hoe uw school ervoor staat in het licht van "SCHOOL op SEEF"? De afspraken met de verkeersleerkracht op een handige manier vastleggen en evalueren? De checklist SCHOOL op SEEF biedt hiervoor een handige tool. De tool heeft nu nog de vorm van een formulier, dat u na uitprinten of via de pc kunt invullen. Er wordt hard gewerkt aan de versie die volledig online kan worden gebruikt, bewaard en geraadpleegd.

Meer weten over labelaanvraag en checklist?

Op deze pagina vindt u veel achtergronden. Heeft u na het lezen daarvan nog een inhoudelijke of technische vraag? Neem gerust contact op met de vermelde contactpersonen.

Invulversie Schoolactieplan online

Simpel, laagdrempelig en hoogwaardig: dat is de nieuwe versie van het invuldocument voor het Schoolactieplan Verkeer. U vindt het hier, met als bijlagen onder meer voorbeeld-taakomschrijvingen voor de schoolcontactpersoon verkeer en de verkeersouder.

 

Iets te melden of te vragen?

Heeft u tips of een leuke voorbeeldactie voor collega's of voor SCHOOL op SEEF? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van SCHOOL op SEEF of over verkeersveiligheid en verkeerseducatie in het algemeen? Laat het ons hier weten.

De SCHOOL op SEEF banner op uw site?

Wilt u de banner van de site op de uwe plaatsen? Download hem hier.

Reageren | Proclaimer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft aangemeld. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Schoolopseef.nl is een website van het ROV-ZH Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland: ROVZH.nl.