Schoolopseef.nl | Contact

Verkeerskalenderplaat maart: “Minder snel in de wijk”

Het onderwerp van de digitale verkeerskalenderplaat is deze maand ingegeven door het thema van de landelijke campagne, die half maart van start gaat. Voor veel scholen en leerlingen is dit onderwerp aan de orde van de dag, ook op de route van en naar school. U vindt bij de kalenderplaat weer een aantal games, een filmpje en de ouderbrief. U vindt de plaat hier.

Digitale platforms “SCHOOL op SEEF” in ontwikkeling

In steeds meer gemeenten wordt samengewerkt aan SCHOOL op SEEF in een netwerk van de diverse partners die hierin een rol hebben. Om die samenwerking ook digitaal te ondersteunen heeft ROV-ZH een bureau opdracht gegeven een digitaal samenwerkingsplatform in te richten. Er zijn pilots in vijf gebieden en het is de bedoeling het platform in het nieuwe schooljaar beschikbaar te stellen aan alle gemeenten en scholen. Lees meer

Labelnieuws

Tijdens de vergadering van 16 februari heeft de Commissie aan zes nieuwe scholen het Verkeersveiligheidslabel toegekend. Twee scholen zijn geherlabeld. De data van uitreiking van de labels zijn te vinden op de SCHOOL op SEEF agenda. Scholen kunnen tot 18 april aanvragen indienen voor de commissievergadering van 18 mei.

Herlabeltermijn naar 3 jaar

De geldigheidsduur van het verkeersveiligheidslabel is vorig jaar verlengd tot drie jaar. Wat dit betekent voor de data van reeds gelabelde scholen vindt u op de Mijn SEEF infopagina.

Het materiaal van de maand

Gezien de actualiteit van de “snelheidscampagne” brengen we deze maand de posters en brochures die daarbij horen onder uw aandacht. U kunt de beschikbare materialen bekijken en bestellen via deze pagina

Nieuwsbericht over uw school op de site?

Ontvangt uw school het label of is er een project uitgevoerd dat past binnen SCHOOL op SEEF en interessant kan zijn voor anderen? Stuur uw impressie in tekst en foto’s naar info@schoolopseef.nl voor plaatsing op de site.

SCHOOL op SEEF op Twitter

Dagelijks SCHOOL op SEEF nieuws - van materialen en acties van het ROV-ZH tot en met activiteiten op scholen - delen we via het twitteraccount: @schoolopseef Volg ons!

De SCHOOL op SEEF banner op uw site?

Wilt u de banner van de site op de uwe plaatsen? Download hem hier.

Reageren | Proclaimer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft aangemeld. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Schoolopseef.nl is een website van het ROV-ZH Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland: ROVZH.nl.