Schoolopseef.nl | Contact

Digitale kalenderplaat november: “Zichtbaarheid”

Volgens goed gebruik staat in de digitale plaat van de verkeerskalender van november het onderwerp zichtbaarheid en fietsverlichting centraal. U vindt de plaat en spellen en de ouderbrief hier.

Campagne “Ik wil je zien”

Tot half december draait de landelijke verlichtingscampagne “Ik wil je zien”, bedoeld om het gebruik van verlichting en reflectie op de fiets te stimuleren. Bij het ROV-ZH zijn materialen te bestellen voor deze campagne. Lees meer

Schoolroute.nl

Sinds kort is er een app beschikbaar waarmee leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs en in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs verkeerssituaties op hun schoolroute kunnen fotograferen. De leerkracht kan aan de hand van deze situaties een les samenstellen. Meer informatie over deze app vindt u in de factsheet op deze pagina

Tweede ROC “op SEEF”

Na het Regionale Opleidingencentrum (ROC) Albeda in Rotterdam heeft ook ROC Da Vinci in Dordrecht de intentie uitgesproken zelf aan de slag te gaan met lessen SCHOOL op SEEF in de opleiding voor onderwijsassistenten. Om die lessen mogelijk te maken heeft verkeersveiligheidsambassadeur Rik van der Linden op 5 november namens het ROV-ZH een materialentas Verkeerskunsten overhandigd aan twee bestuursleden van het ROC. Lees meer.

Labelstroom

Sinds de uitreiking van het 100e Verkeersveiligheidslabel op 15 september door gedeputeerde Ingrid de Bondt zijn er alweer tal van nieuwe labels en herlabels uitgereikt. Een school – De Bron in Numansdorp - is zelfs voor de vierde keer gelabeld, wat een prestatie! Op deze pagina vindt u de agenda met geplande uitreikingen en berichten van enkele voorbije labelfeesten.

Volop VOMOL

In deze periode van het jaar voert CUMELA op allerlei plaatsen in Zuid-Holland het project Veilig Omgaan met Opvallende Landbouwvoertuigen (VOMOL) uit. Tijdens dit lesprogramma krijgen 11- en 12-jarigen in een dagdeel praktische kennis en informatie over verkeerssituaties en de grote opvallende landbouwvoertuigen van de medewerkers van loon- en grondverzetbedrijven zelf. U vindt hier foto's van de uitvoeringen

Nieuwsbericht over uw school op de site?

Ontvangt uw school het label of is er een project uitgevoerd dat past binnen SCHOOL op SEEF en interessant kan zijn voor anderen? Stuur uw impressie in tekst en foto’s naar info@schoolopseef.nl voor plaatsing op de site.

SCHOOL op SEEF op Twitter

Dagelijks SCHOOL op SEEF nieuws - van materialen en acties van het ROV-ZH tot en met activiteiten op scholen - delen we via het twitteraccount: @schoolopseef Volg ons!

De SCHOOL op SEEF banner op uw site?

Wilt u de banner van de site op de uwe plaatsen? Download hem hier.

Reageren | Proclaimer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft aangemeld. Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Schoolopseef.nl is een website van het ROV-ZH Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland: ROVZH.nl.