Lesmateriaal

Groot Verkeers Mysterie Spel.mp4_snapshot_00.09_[2012.08.14_10.54.13]

Groot Verkeers Mysterie Spel

Thema:
  • Verkeer diverse
Groep:
  • Groep 1
  • Groep 2
  • Groep 3
  • Groep 4
  • Groep 5
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8
Type: Projecten

Met het Groot Verkeersmysterie heeft u een eigentijds middel in handen om met de gehele school gedurende 2 tot 3 weken projectmatig èn praktisch aan verkeer te werken. Het pakket bestaat uit een spelwand, 17 panelen voor de verschillende groepen, een handleiding en diverse additionele materialen voor de praktische lessen. Het materiaal wordt in een aanhanger gebracht en weer opgehaald.

Let op: Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is het Groot VerkeersMysteriespel in de regio's buiten Rotterdam-Rijnmond nog beperkt inzetbaar. Informeer voor een goed alternatief bij ROV-ZH, 079-3300603 / 608.

Doelgroep
Groep 1 tot en met 8 van de basisschool.

Korte karakteristiek
Doel van het Groot Verkeers Mysteriespel (GVM) is scholen aan te zetten tot verkeersonderwijs in het algemeen en praktijkgericht verkeersonderwijs in het bijzonder. Daartoe is een lespakket ontwikkeld dat bestaat uit 17 panelen, een spel-/mysteriewand en bijbehorend lesmateriaal. Het pakket is bedoeld om als thema/ project gedurende twee weken op de hele school te draaien. De werkwijze van het GVM is erg flexibel. De leerkrachten kunnen zelf de exacte inhoud van de verkeerslessen en de volgorde van de verschillende onderwerpen bepalen. Het GVM is met name bedoeld om bestaande verkeerseducatieve pakketten met elkaar te verbinden. Op die manier kunnen de activiteiten van verschillende bestaande verkeerseducatieve producten worden geïntegreerd. Bij het GVM worden de de praktische materialen behorend bij Verkeerskunsten geleverd. Daarnaast brengt de flexibiliteit van GVM met zich mee dat het gemakkelijk kan worden toegespitst op de behoeften van een school en dat daarom met andere woorden maatwerk geleverd kan worden.

Materialen
Handleiding en 17 panelen, een spel-/ mysteriewand en bijbehorend lesmateriaal. Dit alles vervoerd in een aanhanger.

Uitgever
Advies- en Onderzoeksgroep Beke in opdracht van het ROV Zuid-Holland (2003)

Verkrijgbaar
Uitleen via de onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio

Kosten
Uitleen is gratis

Aanvullende informatie
Vraag het de verkeersspecialist bij de onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio.

U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Lesmateriaal zoeken | Verkeer diverse | Groot Verkeers Mysterie Spel
U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Lesmateriaal zoeken | Verkeer diverse | Groot Verkeers Mysterie Spel