Lesmaterial Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer (VOMOL)

 

Thema: verkeerssituaties en voorrang, fietsvaardigheid, dode hoek

Groep: 7 en 8 (eventueel 6)

Type: praktische verkeerseducatie

Link:  https://youtu.be/aYDxk8C7WNI

Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer (VOMOL) is een project voor zowel basisschoolleerlingen als voor leerlingen van verschillende MBO-opleidingen in de agrarische sector. De basisschoolleerlingen leren proefondervindelijk welke verkeersgevaren er zijn rondom grote landbouwvoertuigen en hoe zij zich veiliger kunnen gedragen als ze zo'n voertuig tegenkomen. De MBO-leerlingen geven instructie bij de voertuigen en krijgen op deze manier meer inzicht in de beperkingen van kinderen in het verkeer. Een speciaal daarvoor opgeleide VOMOL-docent evalueert de oefeningen met zowel de basisschoolleerlingen als de MBO-leerlingen.

Doelgroep

groep 7 en 8 (eventueel 6), ouders, MBO-leerlingen en medewerkers van loonwerk- en akkerbouwbedrijven

Materialen

De organisator van de VOMOL-dag verzorgt het lesmateriaal dat de basisschool voorafgaand aan de les toegestuurd krijgt en de benodigde machines:

  • dagboek
  • opdrachtenkaart
  • poster
  • draaiboek
  • deelnamecertificaat
  • informatiefolder ouders
  • 4 landbouwvoertuigen

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemende scholen/klassen en bedragen gemiddeld € 500,- per deelnemende klas. Financiering door Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid of Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland is soms mogelijk.

Nadere informatie

Klik hier voor meer informatie over VOMOL in Zuid-Holland

Klik hier voor VOMOL-docenten.

Klik hier voor contact over VOMOL in jouw gemeente of regio

U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Andere projecten | Lesmateriaal | Andere projecten | Lesmaterial Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer (VOMOL)
U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Andere projecten | Lesmateriaal | Andere projecten | Lesmaterial Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer (VOMOL)