Subsidie

Voor de financiering van SCHOOL op SEEF activiteiten zijn in veel regio's financiele middelen beschikbaar dankzij bijdragen van de gemeenten en subsidies van de regievoerders, de provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam. De drie regievoerders voor verkeersveiligheid in Zuid-Holland hebben ieder hun eigen subsidiebeleid voor activiteiten die onder SCHOOL op SEEF vallen. De regeling voor het regiegebied Zuid-Holland is op de website van ROV Z-H te vinden.

Meer weten over de toepassing van de regeling, de plannen en aanvraagmogelijkheden in uw regio? Neem contact op met de secretaris of de projectleider in uw regio.

Door op de kaart te klikken komt u op een overzichtspagina met de contactgegevens van alle sleutelfiguren per regio, zoals de regionale projectleiders, secretarissen van de Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid.

Naar de contactpersonen per regio...

U bevindt zich hier: Home | Gemeenten | Subsidie
U bevindt zich hier: Home | Gemeenten | Subsidie