Nieuws

Snelheidscontroles met hulpagenten in Rijpwetering

De campagne "Hou je aan de snelheidslimiet' kreeg op maandag 16 maart in Rijpwetering een bijzondere start: leerlingen van basisschool De Kinderbrug controleerden er de snelheid van de passerende automobilisten.

Eerste label in Leerdam voor CBS Juliana

Op 12 maart ontving de Julianaschool als eerste school in Leerdam het verkeersveiligheidslabel uit handen van wethouder Teus Meijdam.  

Acht labels toegekend!

De labelcommissie is gisteren bijeen geweest en heeft aan twee herlabelscholen en zes nieuwe scholen het verkeersveiligheidslabel toegekend.

Lokale netwerken digitaal ondersteund

Naar aanleiding van een vraag vanuit een gemeente en in overleg met de SCHOOL op SEEF sleutelfiguren in een aantal regio's heeft ROV-ZH bureau Mett opdracht gegeven om een instrument te ontwikkelen, dat de partners in de lokale netwerken ondersteunt bij hun samenwerking: het Digitale Platform SCHOOL op SEEF.

Mooie score Verkeerskunsten op landelijke checklist

Eind vorig jaar is de SCHOOL op SEEF methode voor praktische verkeerseducatie Verkeerskunsten getoetst in het kader van de Checklist Verkeerseducatie. 

Impressie "Seef op de NOT"

Onder de noemer "Bewegen in het Verkeer" hebben de ROV's Oost-Nederland, Zeeland en Zuid-Holland de afgelopen week deelgenomen aan de Nationale Onderwijstentoonstelling 2015, de NOT.

Dubbel labelfeest

Op donderdag 22 januari is aan  twee scholen het Verkeersveiligheidslabel uitgereikt. 's Morgens was het de beurt aan OBS D'n Tuun in Middelharnis, 's middags de Mr. J.J.L. van der Brugghenschool in Katwijk.

ROV-ZH College Tour met Divera Twisk

Gepassioneerde verhalen over het eigen werk, boeiende discussies over belang en opzet van effectmetingen en een gedeelde overtuiging dat ouders een cruciale rol spelen. Dat was de rode draad tijdens de door ROV-ZH georganiseerde College Tour voor de SCHOOL op SEEF verkeersleerkrachten op maandag 19 januari in het Provinciehuis. Met een bijzondere gast: Divera Twisk.

Pilots VVN project "Veilige schoolomgeving"

Eind vorig jaar is VVN in Albrandswaard gestart met een eerste pilot in Zuid-Holland voor het project Veilige Schoolomgeving. 

Wisseling van de Adviseurswacht

Sinds kort is er een nieuwe SCHOOL op SEEF labeladviseur actief. Na jaren van zeer gewaardeerde inzet van Joost de Groot in die functie verwelkomen we nu Nelleke van Dijk-van der Bijl.

U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws
U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws