Verkeerskunsten op Aruba

foto les verkeerskunsten in Aruba

Pilot Veilig Leren Fietsen

Een deel van de leerlingen in het Arubaanse basisonderwijs kan niet fietsen of is onvoldoende fietsvaardig. In de maand mei is, als onderdeel van een pilot verkeersonderwijs, op de Pius X school en het Collegio Santa Filomena op Aruba de module fietsvaardigheid van het Haagse project Veilig Leren Fietsen (VLF) geĆÆntroduceerd. Deze introductie, waarbij (voorlopig) leerlingen uit groep 3 en 4 onder schooltijd leren fietsen en/of hun fietsvaardigheid vergroten, heeft als doel leerlingen toe te leiden naar een succesvolle deelname aan een praktisch verkeersexamen, zodat ze uiteindelijk goed voorbereid en veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Parallel aan de introductielessen fietsvaardigheid op de pilotscholen, is op het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) een studiedag georganiseerd voor studenten en docenten van IPA Movecion Y Salud (lerarenopleiding). Minister van onderwijs Dhr. Lampe gaf tijdens deze bijeenkomst aan waarom hij het belangrijk vindt dat basisscholen aan de slag gaan met praktische verkeerseducatie. Suzan van der Sluis van de gemeente Den Haag en George van Hurck, de ontwikkelaar van Veilig Leren Fietsen, verzorgden aansluitend twee workshops. De eerste workshop bestond uit een presentatie over de wijze waarop Veilig Leren Fietsen in Den Haag is georganiseerd. De tweede workshop bestond uit een fietsvaardigheidsparcours waar deelnemers kennis maakten met verschillende oefeningen uit de leerlijn Verkeerskunsten van School op Seef.

De pilot Veilig Leren Fietsen op Aruba is positief ontvangen door alle betrokkenen. Daarom zal het project ook in het aankomend schooljaar doorgaan.

 

U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Verkeerskunsten op Aruba
U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Verkeerskunsten op Aruba