Nieuwe film voor ouders en andere weggebruikers

Onlangs heeft filmmaakster Ingrid van Berkel in opracht van ROV Utrecht, Vervoerregio Amsterdam en ROV-ZH een nieuwe productie gemaakt over de karakteristieken en beperkingen van kinderen in het verkeer en het belang om met hen te oefenen.

In de film wordt ingegaan op de volgende vijf thema's:
* Fantasie
* Het lokaliseren van geluid
* Aandacht alleen bij het spel
* Snelheid inschatten
* Blikveld

U kunt de film gebruiken tijdens ouderavonden op school of op het kinderdagverblijf of tijdens de rij-opleiding. Een andere optie is een kort item over de film en de link op te nemen in de nieuwsbrief.

 

U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Nieuwe film voor ouders en andere weggebruikers
U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Nieuwe film voor ouders en andere weggebruikers