Mooie score Verkeerskunsten op landelijke checklist

Eind vorig jaar is de SCHOOL op SEEF methode voor praktische verkeerseducatie Verkeerskunsten getoetst in het kader van de Checklist Verkeerseducatie. Deze checklist is ontwikkeld voor KpVV door RHDHV i.s.m. een aantal ROV's. De checklist bevat 10 hoofdstappen met vragen die een ontwikkelaar zichzelf kan stellen om een kwalitatief goed product te ontwikkelen. De checklist kan ook worden gebruikt voor toetsing achteraf. Het gaat daarbij om randvoorwaarden voor het product. Sinds 2013 worden alle producten uit de KpVV Toolkit Permanente Verkeerseducatie stapsgewijs aan toetsing onderworpen. De toetsing wordt uitgevoerd door een groep experts van de ROV's.

Score Verkeerskunsten

Verkeerskunsten behaalde de maximale score op maar liefst zeven van de 10 stappen. Verbeterpunten zijn er met name op het punt van de toelichtende teksten in de methode. Het belang van de praktijk, kenmerken van kinderen e.d. kunnen explicieter worden vermeld, aldus het eindrapport over Verkeerskunsten. Tot slot is opgemerkt, dat effectmeting in termen van gedrag nog ontbreekt.

Vervolg

Het ROV-ZH neemt de meeste verbeterpunten mee in de herdruk van Verkeerskunsten, die dit jaar plaatsvindt. Daarnaast is het bureau in gesprek met een aantal experts over de mogelijkheden voor effectmeting.

U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Mooie score Verkeerskunsten op landelijke checklist
U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Mooie score Verkeerskunsten op landelijke checklist