Pilots VVN project "Veilige schoolomgeving"

Eind vorig jaar is VVN gestart met een eerste pilot in Zuid-Holland voor het project Veilige Schoolomgeving. ROV-ZH heeft VVN opdracht gegeven om dit project uit te voeren binnen het programma SCHOOL op SEEF. VVN wil de aanpak ook graag verder uitrollen binnen Zuid-Holland. 

Met het project wordt gewerkt aan alle doelen van SCHOOL op SEEF

Partners zijn de school en de gemeente. Ook de buurt, ouders en politie worden bij de aanpak betrokken.

Het project vindt plaats in drie fases. Het start met de procesfase, waarin het probleem wordt vastgesteld en oplossingen worden geformuleerd in een actieplan bestaande uit infrastructurele, gedragsbe├»nvloedende en educatieve maatregelen passend bij de problemen die spelen. Hierbij wordt afspraken gemaakt tussen de verschillende betrokken partijen.

Voor 2015 is er plaats voor vier pilotprojecten. Meer weten over de mogelijkheden voor uw school en gemeente? Neem contact op met de projectleider in uw regio!

U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Pilots VVN project "Veilige schoolomgeving"
U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Pilots VVN project "Veilige schoolomgeving"