Maak kennis met een koploper: CBS De Bron!

Een unieke school, CBS De Bron uit Numansdorp. Als eerste school in Zuid-Holland wist de school voor de vierde achtereenvolgende maal het SCHOOL op SEEF Verkeersveiligheidslabel te behalen. Bij de toetsing hadden ze zelfs 20 punten weten te behalen, wat een toppers!

 uitreiking 4e label 3   uitreiking 4e label 

We vroegen de school wat hen "beweegt" en wat er zoal is gedaan in het werken aan SCHOOL op SEEF, en daarop ontvingen we de volgende reactie.

"Onze school ligt in Numansdorp, in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard is een gebied wat hoofdzakelijk bestaat uit polders, dijken, buitengebieden enz. De school, het zwembad, de gymzaal en sportfaciliteiten liggen op fietsafstand van waar de kinderen wonen. Er is maar een enkel fietspad in het dorp aanwezig dus de kinderen fietsen vooral op de weg. We vinden het daarom belangrijk dat onze kinderen al jong leren deelnemen in het verkeer. De meeste kinderen komen van jongs af aan op de fiets, step of lopend naar school.

De startfase

Ongeveer in 2007 zijn we begonnen met het bewuster bezig zijn met het verkeer en de verkeersles. Natuurlijk werd er daarvoor ook aandacht gegeven voor het verkeer maar we vonden het van belang de kinderen en ouders meer bewust te laten zijn van het verkeer en het deelnemen er aan. We merkten dat steeds minder kinderen lopend, op de fiets of step naar school kwamen. Dat zorgde regelmatig voor onveilige situaties rond de school. Mensen parkeerde de auto op plekken waardoor onveilige situaties ontstonden. Er waren steeds meer kinderen die niet voldoende vaardig waren op de fiets. Hierdoor werd fietsen in de rij steeds lastiger. Met behulp van Nelleke van Dijk van het CED zijn we aan de slag gegaan om dit te veranderen. Ze heeft ons geholpen met een basisplan verkeer. In het begin is ze veel op school geweest omdat er veel te doen was. Ook heeft ze geholpen met het maken van de 1e speurtocht voor groep 3. En heeft ze samen met leerkrachten een fietsroute voor groep 5 en 6 opgezet. Ze heeft geholpen met het kritisch kijken naar onze vorige verkeersmethode. En ze heeft ons geholpen met het behalen van ons 1e SCHOOL op SEEF label. Nadat ze een aantal jaren onze steun en toeverlaat was zijn haar uren afgebouwd en kunnen we nu al weer poos zonder haar verder. We Nelleke hier erg dankbaar voor.

In alle leerjaren aandacht

Vanaf groep 1 wordt er geoefend met het oversteken bij een zebrapad. Dit gebeurt op een speelse manier. Aan het begin van het schooljaar is er in de groepen 1 en 2 voldoende aandacht voor het verkeer. De kinderen kunnen een verkeersdiploma behalen. Hiervoor moeten ze verschillende opdrachten uitvoeren op het plein. Dit schooljaar hebben we van de gemeente nieuw materiaal gekregen om hier mee aan de slag te gaan. Mede door de inzet van de ouders zijn de verkeersproefjes ieder jaar weer een groot succes. Het is altijd fijn om te zien dat de kinderen genieten en er veel ouders zijn die willen helpen.

fietsproefjes kleuters verkeersdiploma kleuters

In de andere groepen is er natuurlijk ook voldoende aandacht voor het verkeer. Aan het begin van een nieuw schooljaar maakt groep 3 een wandeling door de buurt van school. Dit doen ze door middel van een speurtocht. Zo leren ze hoe ze in de directe omgeving van de school veilig over kunnen steken en waar ze op moeten letten als er bijvoorbeeld auto´s geparkeerd staan of als de vuilcontainers aan de straat staan. Vanaf groep 4 is er meer aandacht voor het fietsen. Een aantal lessen theorie gaan vooraf aan een aantal lessen oefenen in de praktijk. Verkeersouders zetten verschillende proefjes uit op het plein waarmee de kinderen aan de slag gaan. De verkeersouders registreren wat de kinderen beheersen. Als er extra geoefend moet worden geven ze dit door aan de leerkracht die het bespreekt met de ouders. Aan het einde van het schooljaar oefenen de kinderen een aantal keren het fietsen in een kleine rij. Ze gaan dan in kleine groepjes op de fiets naar het zwembad of de gymzaal. Vanaf groep 5 gaan de kinderen op de fiets naar de gymzaal en het zwembad. Veilig fietsen in een rij is dan een onmisbare vaardigheid. In groep 5 en 6 oefenen de kinderen het fietsen met bagage.

Verkeersexamen en landbouwvoertuigen

behalen verkeersexamen          

In groep 7 is er het  verkeersexamen. Dit wordt georganiseerd door de gemeente. Omdat de kinderen na groep 8 meestal op de fiets naar het vervolgonderwijs gaan is er in dit jaar aandacht voor het
fietsen naar Oud Beijerland. En omdat niet alle kinderen binnen de bebouwde kom wonen hebben we ook voldoende aandacht voor de omgang met landbouwvoertuigen. Natuurlijk krijgen de kinderen ook verkeersles in de klas. Vanaf groep 3 zijn er speciale werkboekjes waaruit gewerkt wordt. Deze zijn up to date omdat ze jaarlijks vernieuwd worden. De kinderen werken er graag uit en leren er veel van.

 DSC09194 

In de kleutergroepen wordt het verkeer speels onder de aandacht gebracht. Alle verkeersactiviteiten worden in grote lijnen georganiseerd door de werkgroep samen de ouders en leerkrachten. Zij regelen ook alle benodigde informatie die nodig is om het SCHOOL op SEEFlabel aan te vragen. Het uitvoeren van de activiteiten is een echte teamprestatie waarbij werkgroep, leerkrachten, leerlingen, ouders,
gemeente en anderen goed samenwerken. Dit schooljaar nemen we deel aan de netwerk bijeenkomsten SCHOOL op SEEF Cromstrijen (de gemeente waaronder Numansdorp valt). Scholen, gemeente en politie gaan samenwerken aan de verkeersveiligheid rondom de scholen. Hierdoor kunnen we kennis en ervaringen delen en samen organiseren. Hiervoor hebben wij een intentie verklaring gesloten met de RPV om 2x per jaar met betrokken partijen een bijeenkomst te houden.

Verkeersbrigadiers

oorkonde verkeersbrigadiers

Per dag zijn er op een aantal, wat gevaarlijkere, oversteekplaatsen brigadiers aanwezig. Een leerling en een volwassenen helpen zo de ouders en kinderen veilig oversteken. De verkeersbrigadiers wisselen per schooljaar en moeten aan het begin van het jaar een oorkonde behalen om deel te kunnen nemen.

Van alle activiteiten wordt melding gemaakt in ons mededelingenblad en op onze schoolwebsite. (http://debron.csgdewaard.nl/onze-groepen/Verkeer/) We vinden het van belang dat iedereen weet dat onze school SCHOOL op SEEF is. Dit schooljaar alweer voor de 4e keer en daar zijn wij trots op. We gaan er van uit dat onze, toekomstige, ouders aandacht voor verkeer van groot belang vinden.

Iedere uitreiking feest!

2014 De Bron Kids 2 uitreiking 4e label 4

Iedere uitreiking van een SCHOOL op SEEF label wordt gevierd. De eerste keer hadden we Seef de zebra op school. Dat vonden de kinderen erg leuk. Maar ook de andere keren kwamen we samen om te vieren dat het ons weer gelukt was. Na het behalen van een label krijgen de kinderen altijd een kleine attentie. De sleutelhangers en pennen worden dagelijks gebruikt, zo worden we altijd herinnerd aan Seef. Tijdens de uitreiking van ons 4e label was de burgemeester aanwezig. Het is goed om te merken dat hij het ook van belang vindt wat wij doen.

Natuurlijk gaan we door. In de komende 2 jaar gaan we weer hard aan de slag om ook voor de 5e keer het label te behalen. Daarom is het fijn dat er nu de netwerkbijeenkomsten zijn. Door middel van samenwerking kunnen we de omgeving van onze school veiliger maken"

Tekst en foto's: CBS De Bron

U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Maak kennis met een koploper: CBS De Bron!
U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Maak kennis met een koploper: CBS De Bron!