Verkeerskunsten

verkeerskunsten

SCHOOL op SEEF voorziet met Verkeerskunsten in een complete doorgaande leerlijn voor de praktische verkeerslessen voor groep 1 tot en met 8 en maakt het mogelijk, dat leerkrachten samen met enkele hulpouders - en eventueel na de instructie door een verkeersleerkracht- dit belangrijke onderdeel van verkeerseducatie uitvoeren.

 

 

Het product bestaat uit:

  • een lessenmap met kant-en-klare lesbeschrijvingen en tekeningen van de bijbehorende parcoursen;
  • een professionele materialenset;
  • afzonderlijke filmpjes voor introductie en beknopte informatie aan het team, de hulpouders en de ouders in het algemeen;
  • filmpjes voor de "aftrap" van de praktijkles in de klas".

ROV-Zuid-Holland hecht waarde aan kwaliteit van de methode. We onderhouden hiervoor nauwe contacten met de scholen.

Bekijk de factsheet Verkeerskunsten (pdf)

Verkeerskunsten is vernieuwd!

SInds kort is de vernieuwede mappenserie van Verkeerskunsten op de markt. In de vernieuwde versie zijn de (beperkte) tips voor verbeteringen doorgevoerd die bij toesting van het product door de landelijke Checklist Verkeerseducatie zijn gegeven. Daarnaast is duidelijker weergeven wat de relatie van de oefeningen is met de verkeerspraktijk, en is een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd.
Lees meer over de vernieuwingen in dit artikel.
Alle bijlagen en verwijzingen bij de vernieuwde versie vindt u op deze pagina.

Filmpjes bij Verkeerskunsten

Presentatoren SipkeJan Bousema en Dolores Leeuwin nemen u in een serie korte filmpjes mee in de wereld van Verkeerskunsten. De filmpjes varieren van informatieve clips voor leerkrachten en ouders tot clips om in de klas te draaien. De clips voor in de klas zijn bedoeld als introductie van de betreffende praktijkoefening. Met de films wordt de relevantie van de oefening aangegeven door een link te leggen naar echte verkeerssituaties. Bekijk de filmpjes...

Handleiding Verkeerskunsten in het Speciaal Onderwijs

Voor het Speciaal Onderwijs is er sinds kort een handleiding beschikbaar met tips en achtergronden voor het gebruik van Verkeerskunsten op scholen in de Clusters
1 tot en met 4. U kunt de factsheet over dit nieuwe product en de handleiding zelf hieronder bekijken en downloaden.

Nieuw! Ouderbrieven bij Verkeerskunsten

Op de pagina's met materialen voor de verschillende groepen zijn algemene ouderbrieven opgenomen. Deze brieven kunt u als leerkracht gebruiken om de ouders te informeren over de lessen op school en hen uit te nodigen thuis ook te oefenen met hun kinderen. Zo kunnen school en ouders samenwerken in de verkeersopvoeding.

Materialen

In aanvulling op Verkeerskunsten is een materialenset gemaakt, waarin alle materialen zitten om de activiteiten van Verkeerskunsten uit te kunnen voeren.

Links naar andere praktijkgerichte lespakketten

Achter de volgende links vindt u praktijkgerichte lespakketten, die aanvullend op Verkeerskunsten kunnen worden ingezet:

  • Veilig op Weg (over de dode hoek van vrachtwagens)
  • OV4U (over veilig gedrag in en rond het Openbaar Vervoer)
  • Van 8 naar 1 (over het voorbereiden op de nieuwe route naar het voortgezet onderwijs)

Materialen bestellen

Achter deze link vindt u diverse materialen, die u diverse materialen, die bij ROV-ZH kunt bestellen. Voor scholen in Zuid-Holland zijn de meeste materialen kostenloos.

Nieuws: Verkeerskunsten langs de Checklist Verkeerseducatie

Eind 2014 is Verkeerskunsten getoetst aan de hand van de landelijke Checklist Verkeerseducatie. U leest hier meer over het zeer positieve toetsresultaat. 

U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Verkeerskunsten
U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Verkeerskunsten