Lesmateriaal

Kinderen Anders naar School

Thema:
  • Schoolomgeving en -routes
Groep:
  • Groep 1
  • Groep 2
  • Groep 3
  • Groep 4
  • Groep 5
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8
Type: Projecten

Project beschrijving
Door het terugbrengen van het aantal auto’s tijdens de "schoolspits" wordt het verkeersbeeld rond de school rustiger en dus veiliger voor kinderen die zelfstandig lopend of fietsend naar school komen.

Met de vernieuwde opzet KANS wordt gewerkt aan een structurele aanpak van het haal- en brenggedrag van de ouders en leerlingen op de basisscholen, door maandelijks een activiteit te organiseren op de scholen waar de aandacht gevestigd is op dit haal- en brenggedrag. De KANS-coach van de gemeente organiseert en verzorgt bijeenkomsten op die scholen, die hulp vragen bij het oplossen van de zogenaamde schoolspits. Deze hulpvraag kan komen door deelname aan de schoolmonitor of van scholen die zelf het initiatief nemen. Na de startbijeenkomst wordt een jaarplan opgesteld, een ouderavond georganiseerd en wordt er (eventueel) een draaiboek per school opgesteld.

Doelgroep
Ouders en leerkrachten onder leiding van een KANS-coach, die een actieprogramma op willen stellen, waarin zowel aandacht besteed wordt aan gedragsverandering als aan het veilig maken van de schoolomgeving.

Materialen
DVD "Kinderen hebben eigen Spelregels";
Boek: De Schoolspits (ROV Utrecht).

U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Lesmateriaal zoeken | Schoolomgeving en -routes | Kinderen Anders naar School
U bevindt zich hier: Home | Lesmateriaal | Lesmateriaal zoeken | Schoolomgeving en -routes | Kinderen Anders naar School